nybjtp

správy

Zásady antikoróznych náterov

news1 news2

Antikorózne nátery sa vo všeobecnosti delia na bežné antikorózne nátery a vysokovýkonné antikorózne nátery, ktoré sú nepostrádateľným náterom v náteroch.Bežné antikorózne nátery zohrávajú úlohu pri prevencii korózie kovov za všeobecných podmienok a chránia životnosť neželezných kovov;vysokozáťažové antikorózne nátery sa porovnávajú s bežnými antikoróznymi nátermi, ktoré sa dajú aplikovať v pomerne drsnom koróznom prostredí a majú schopnosť A typ antikorózneho náteru, ktorý dosahuje dlhšiu dobu ochrany ako bežné antikorózne nátery.Antikorózny princíp všeobecných antikoróznych náterov spočíva v smere chémie, fyziky a elektrochémie.Nasleduje podrobné vysvetlenie:
1. Chemický princíp antikorózie
Chemickým princípom antikorózie je neutralizovať škodlivé acidobázické látky na neutrálne a neškodné látky na ochranu materiálov v antikoróznom nátere pred korozívnymi látkami.Niektoré amfotérne zlúčeniny, ako je hydroxid hlinitý, hydroxid bárnatý a oxid zinočnatý, sa často pridávajú do antikoróznych náterov.Tieto látky môžu ľahko reagovať s kyslými a zásaditými škodlivými látkami a dosiahnuť tak antikorózne účinky.

2. Fyzikálny princíp antikorózie
Fyzikálnym princípom antikorózie je izolovať chránený materiál od vonkajších korozívnych látok antikoróznym náterom.Fyzikálnym princípom antikoróznej farby je použitie filmotvorného činidla na získanie hustého antikorózneho povlaku na izoláciu poškodenia antikorózneho účinku na chránenom materiáli.Napríklad farba a olej s obsahom olova môžu vytvárať olovené mydlo, aby sa zabezpečila hustota antikorózneho povlaku.

3. Elektrochemický účinok antikoróznej ochrany
Elektrochemický účinok antikoróznej ochrany sa týka pridania niektorých špeciálnych látok do antikoróznej farby, takže keď vlhkosť a kyslík prechádzajú cez antikoróznu farbu, budú reagovať za vzniku antikoróznych iónov, pasivujúc povrch laku. kovy, ako je oceľ, a tým zabrániť kovovým iónom.Rozpúšťanie, aby sa dosiahol účel antikorózie, najbežnejšou z tejto špeciálnej látky je chróman.

Oblasti použitia antikoróznych náterov zahŕňajú najmä týchto päť aspektov:
①Rozvíjajúce sa pobrežné inžinierstvo: inštalácie na mori, pobrežné a zálivové štruktúry, plošiny na ťažbu ropy na mori;
②Moderná doprava: diaľničné zábradlia, mosty, člny, kontajnery, vlaky a železničné zariadenia, automobily, letiskové zariadenia;
③Energetický priemysel: hydraulické zariadenia, vodné nádrže, plynové nádrže, zariadenia na rafináciu ropy, zariadenia na skladovanie ropy (ropné potrubia, ropné nádrže), zariadenia na prenos a transformáciu energie, jadrová energia, uhoľné bane;
④Veľké priemyselné podniky: zariadenia na výrobu papiera, zdravotnícke zariadenia, potravinárske a chemické zariadenia, vnútorné a vonkajšie steny kovových kontajnerov, potrubia, skladovacie nádrže chemických, oceliarskych, petrochemických závodov, baníctva a hutníctva, vybavenie cementární, podlahy, steny a cementové komponenty s korozívnymi médiami;
⑤Obecné zariadenia: plynovody a ich zariadenia (ako sú zásobníky plynu), plynovody, zariadenia na pitnú vodu, zariadenia na likvidáciu odpadu atď.


Čas odoslania: 7. decembra 2021